Berita Terkini

Bahagian ini memaparkan informasi kepada Warga KKM dan orang awam tentang berita terkini serta latihan yang dianjurkan.

Butiran Program

Nama Program: IAMPD 2019 GIT & Pancreas

Tarikh : 07/09/2019 - 08/09/2019 (2 hari)

Tempat: Melaka

Penganjur: Jabatan Patologi

Sasaran: Semua Kategori

Balik