Hematologi

Sub-disiplin Hematologi berfungsi untuk mengkaji, mendiagnosa dan mencegah penyakit berkaitan darah dan sum-sum tulang. Ujian-ujian yang dijalankan melibatkan fisiologi serta fungsi darah dan sum-sum tulang. Perkhidmatan diagnostik yang ditawarkan meliputi ujian-ujian rutin seperti mengkaji kiraan dan morfologi sel-sel darah, saringan haemostasis, saringan untuk status G6PD, dan erythrocyte sedimentation rate. Selain itu, ujian-ujian khas juga ditawarkan seperti analisa morfologi sum-sum tulang dan biopsi trefine, ujian haemostasis khas, flowsitometri, ujian lanjutan sel darah merah, sitogenetik, molekular diagnostik dan perkhidmatan transplan sel stem.

Analisa Morfologi Sum-sum Tulang Dan Biopsi Trefine

Prosedur pengambilan sampel sum-sum tulang.
Sum-sum tulang yang normal.
Sum-sum tulang yang tidak normal.

Ujian Hematologi Rutin

1. Kiraan (Full blood count) dan morfologi (Peripheral blood film) sel darah - menjalankan pengiraan sel darah dan menganalisa morfologi sel yang terdapat di dalam darah dan cecair badan.

2. Ujian saringan enzim G6PD untuk neonatal.

3. Erythrocyte sedimentation rate

Ujian Haemostasis

Ujian ini berkaitan proses pembekuan darah atau masalah pendarahan.

 1. Ujian saringan hemostasis

  • Prothrombin time, Activated prothrombin time, INR

  • Fibrinogen

  • D-dimer

 2. Ujian Haemostasis Khas

  • Ujian Faktor pembekuan

  • Ujian saringan Inhibitor

  • Ujian faktor Von Willebrand

  • Ujian Lupus anticoagulant

  • Thrombophilia profile

Ujian Lanjutan Sel Darah Merah

 • Ujian saringan hemostasis

 • Analisis hemoglobin

 • Ujian Osmotic fragility

 • Ujian Kleihauer

 • Ujian Sickling

 • Heinz bodies

 • Methaemoglobin

 • Cryoglobulin

 • Haemosiderin urin

 • Ujian kuantitatif enzim G6PD

Flowsitometri

Ujian ini menganalisa sel mengunakan prinsip pengukuran sel melalui pergaliran kinetik.

 • Leukemia/Limfoma – untuk mengenal pasti jenis leukemia/limfoma

 • Ujian pengesanan penyakit Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria

 • Pengiraan CD4/CD8

Molekular Diagnostik – Ujian Polymerase Chain Reaction (PCR)

 • Ujian pengesahan DNA untuk talassemia

 • Ujian molecular chimerism untuk kes transplan sel stem

 • Ujian molekular untuk pengesahan mutasi leukemia dan gen BCR-ABL dalam kes Chronic Myeloid Leukaemia

Sitogenetik – Kajian Berkenaan Kromosom

 • Analisa kromosom

 • Ujian sitogenetik molekular untuk diagnosa dan prognosis kes leukemia

Transplan Sel Stem

Kaedah ini adalah salah satu cara rawatan untuk penyakit berkaitan darah (leukemia, aplastic anemia atau talassemia major). Ujian yang dijalankan:

 • Pengiraan jumlah CD34

 • Persediaan untuk pemindahan sel stem

 • Cryopreservation

 • Pengurangan sel darah merah/plasma

 • Cryopreservation sel stem limfosit penderma

 • Infusi sel stem limfosit penderma