Laluan Kerjaya Bidang Patologi

Kerjaya berkaitan dengan Bidang Patologi adalah:

 • Pakar Patologi

 • Pegawai Sains

 • Juruteknologi Makmal Perubatan

Pakar Patologi

Terdiri daripada pegawai perubatan yang telah menjalani latihan kepakaran pengkhususan dalam bidang Patologi iaitu Anatomik Patologi, Haematologi, Patologi Kimia dan Mikrobiologi. Program latihan kepakaran patologi dikenali sebagai Sarjana Patologi yang ditawarkan oleh 5 universiti tempatan iaitu Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia,Universiti Sains Malaysia , Universiti Putra Malaysia dan Universiti Teknologi Mara. Setelah tamat pengajian, pegawai ini perlu menjalani pewartaan selama 6 bulan sebelum diwartakan sebagai Pakar Patologi.

Syarat kelayakan:

 1. Latihan kepakaran boleh dipohon selepas pegawai perubatan tamat menjalani latihan doktor siswazah dan telah berkhidmat minimum setahun selepas menjadi pegawai perubatan serta telah disahkan di dalam jawatan.

 2. Pegawai perlu menjalani latihan selama empat tahun sebelum memperolehi ijazah sarjana patologi.

 3. Calon pakar patologi perlu menduduki peperiksaan kemasukan dan temuduga sebelum dipilih untuk menjalani latihan tersebut.

 4. Calon perlu lulus syarat kemasukan ke universiti tempatan:

  • Mempunyai kelulusan Doktor Perubatan (MD) atau Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan (MBBS) atau kelayakan setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Universiti

  • Berdaftar penuh sebagai pegawai perubatan dengan Majlis Perubatan Malaysia

  • Berumur tidak melebihi 40 tahun pada tahun semasa permohonan

  • Memenuhi syarat-syarat lain kemasukan yang ditetapkan oleh universiti.

Deskripsi tugas ringkas Pakar Patologi:

 1. Menjalankan tugasan analisis dan diagnosis penyakit berdasarkan kepada pengkhususan kepakaran masing masing.

 2. Memberi konsultasi klinikal dan teknikal berkaitan ujian dan keputusan makmal kepada pengamal perubatan.

 3. Menjalankan pengurusan dalam pentadbiran makmal Patologi bagi memastikan keputusan ujian yang dijalankan adalah tepat dan berkualiti.

 4. Memastikan perkhidmatan adalah dinamik dengan menggunakan teknologi yang sesuai dan terkini.

 5. Menjalankan aktiviti penyelidikan dan latihan.

Perkembangan Kerjaya

 1. Pakar Patologi digalakkan untuk memohon kursus subkepakaran bagi pegawai perubatan pakar mengikut disiplin selepas 18 bulan dari tarikh pewartaan.

 2. Rujuk program subkepakaran KKM ( latihan.moh.gov.my).

Pegawai Sains

Terdiri dari pegawai yang telah menjalani ijazah sarjana bidang Biomedika, Kimia Hayat, Mikrobiologi Perubatan dan Genetik dari universiti tempatan atau antarabangsa yang diiktiraf oleh kerajaan. Laluan kerjaya Pegawai Sains (PS) diPerkhidmatan Patologi bermula pada gred C41. PS akan ditempatkan di makmal unit -unit Patologi bergantung kepada bidang kelulusan pegawai.

Syarat Lantikan:

(Rujuk laman sesawang Suruhanjaya Perkhidmatan Awam) 

 1. Warganegara Malaysia;

 2. Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

 3. Lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL):

 1. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Sains atau Juruteknologi Makmal Perubatan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk PSL ke jawatan Pegawai Sains Gred C41 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;

 2. mempunyai kelayakan seperti di atas; dan

 3. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan

Deskripsi tugas ringkas:

 • Membantu Pakar Patologi dalam aktiviti pengurusan teknikal makmal berdasarkan keperluan di unit supaya operasi makmal unit berkaitan berjalan lancar.

 • Membantu Pakar Patologi dalam pengurusan makmal seperti penyediaan belanjawan dan perjawatan

 • Menyedia prosedur kerja (PK) dan arahan kerja(AK) unit serta memastikan anggota bawah seliaan mematuhi PK dan AK tersebut.

 • Menyediakan spesifikasi peralatan makmal mengikut keperluan peralatan semasa.

 • Menjalankan ujian-ujian khas mengikut keperluan di unit.

 • Melakukan validasi keputusan ujian.

 • Merancang dan menjalankan evaluasi kaedah ujian atau peralatan baru untuk aktiviti teknikal.

 • Memantau dan memastikan aktiviti kualiti berjalan lancar di makmal dalam memastikan keputusan ujian yang dihasilkan adalah tepat dan boleh dipercayai.

 • Mengumpul dan melakukan analisis data statistik perkhidmatan teknikal dan diagnostik serta beban kerja sebagai indikator aktiviti kualiti Hospital dan KKM

 • Membantu Pakar Patologi serta mengambil bahagian dalam aktiviti penyelidikan saintifik samaada di peringkat hospital ataupun kerjasama dengan universiti tempatan.

Juruteknologi Makmal Perubatan (Jtmp)

Laluan kerjaya JTMP di makmal Patologi bermula pada gred U29. JTMP akan ditempatkan di makmal unit -unit Patologi bergantung kepada keperluan jabatan.

Syarat Lantikan:

(Rujuk laman sesawang Suruhanjaya Perkhidmatan Awam) 

 1. Warganegara Malaysia;

 2. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

 3. Mempunyai Diploma Teknologi Makmal Perubatan daripada Kolej Teknologi Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

 4. Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Deskripsi tugas ringkas:

 • Menjalankan ujian –ujian makmal patologi melibatkan sampel cecair badan dan tisu.

 • Menjalankan tugasan teknikal dan kawalan mutu ujian bagi memastikan keputusan adalah tepat dan berkualiti.

 • Membantu di dalam pengurusan makmal patologi bagi memastikan kelancaran perjalanan aktiviti makmal terutamanya dalam penghasilan keputusan ujian yang tepat dan berintergriti.

 • Mengambil bahagian dalam aktiviti penyelidikan dan latihan di Jabatan Patologi atau pun kerjasama dengan universiti tempatan.

Perkembangan Kerjaya:

 • JTMP digalakkan untuk memohon kursus diploma lanjutan yang ditawarkan oleh Kolej Teknologi Perubatan KKM.

 • Selain daripada itu, JTMP boleh memohon untuk melanjutkan sarjana muda sains yang berkaitan dengan makmal patologi.

 • JTMP digalakkan untuk mengambil peperiksaan sijil profesional bagi bidang berkaitan.