Mikrobiologi

Mikrobiologi perubatan merupakan satu cabang di bawah perkhidmatan patologi. Bidang ini terbahagi kepada bahagian bakteriologi, virologi, mikologi, parasitologi, imunologi dan serologi.

Secara amnya bidang ini mengkaji mikroorganisma yang menyebabkan jangkitan pada manusia. Adalah amat penting untuk mengenalpasti mikroorganisma yang menyebabkan jangkitan secara tepat sama ada bakteria, virus, kulat atau parasit kerana rawatan adalah berbeza. Maklumat ini juga penting untuk kesihatan awam dalam mengesan, mengawal dan mencegah wabak seperti demam denggi, malaria, kolera taun), typhoid (kepialu), leptospirosis, influenza dan sebagainya. Sampel-sampel darah, cecair badan, tisu dan najis pesakit yang disyaki mendapat jangkitan diambil oleh doktor di wad dan dihantar ke makmal untuk pengujian. Antara ujian yang dijalankan adalah kultur dan sensitiviti, serologi, ujian molekular yang mengesan DNA dan sebagainya.

Bakteriologi

Bahagian ini mengendalikan ujian Kultur dan Sensitiviti untuk semua sampel termasuk darah, cecari badan dan aspirasi.

Kultur - Sampel pesakit diletakkan di dalam media yang bersesuaian untuk membiakkan bakteria dalam keadaan yang terkawal.
Sensitiviti - Ujian yang dijalankan terhadap bakteria untuk mengetahui jenis antibiotik yang sesuai untuk digunakan dalam merawat sesuatu jangkitan.

Bakteria yang berjaya dibiakkan akan dikenalpasti melalui ujian lanjutan.

Virologi

Bahagian ini menjalankan ujian untuk diagnosa jangkitan yang disebabkan oleh virus seperti denggi, influenza, hepatitis, HIV/AIDs dan sebagainya. Antara ujian yang dijalankan adalah pengesanan antibodi/antigen, pengesanan DNA virus dan isolasi virus.

Parasitologi

Bahagian ini menjalankan pengdiagnosan jangkitan yang disebabkan oleh parasit seperti protozoa (malaria dan ameba), cacing, filaria (sakit untut), malaria dan sebagainya. Antara ujian yang dijalankan adalah pemeriksaan mikroskopi, pengesanan antibodi/antigen dan pengesanan DNA.

Blood for Malaria Parasites

Mikologi

Diagnosa jangkitan yang disebabkan oleh yis, kulat atau fungi seperti Candida, Aspergillus danCryptococcus. Antara ujian yang dijalankan adalah pemeriksaan mikroskopi, pengesanan antibodi/antigen dan pengesanan DNA.

Imunologi

Imunologi adalah bidang yang membantu diagnosa jangkitan yang disebabkan oleh bakteria, virus, kulat dan parasit melalui pengesanan antibodi/antigen untuk organisma yang tidak dapat dikultur atas sebab-sebab tertentu. Ia juga menjalankan ujian-ujian untuk mengesan fungsi sistem imun tubuh, masalah alahan atau alergi dan penyakit-penyakit autoimun.