Patologi Anatomik

Disiplin ini menkaji sampel tisu bagi pengdiagnosaan penyakit kanser, bukan kanser, jenis radang dan beberapa penyakit kongenital tertentu. Penganalisaan terhadap tisu sampel ini akan melalui beberapa peringkat iaitu pemeriksaan makroskopi, permeriksaan mikroskopi dan ujian pencelpan khas dan immunokimia jika perlu sebelum keputusan ujian dapat dibuat oleh Pakar Patologi Anatomik.

Patologi Anatomik terbahagi kepada 2 sub-disiplin iaitu Histopatologi dan Sitologi.

Histopatologi

Sitologi

Histopatologi

Sub disiplin ini menganalisa bahagian organ atau tisu yang diperolehi melalui pembedahan atau biopsi. Ujian yang ditawarkan oleh disiplin ini termasuklah HPE (Histopathology Examination) dan Hiris Beku (Frozen Section). Untuk ujian HPE, sample perlu direndam di dalam larutan fixasi seperti 10% formalin manakala tiada bahan fixasi diperlukan untuk ujian hirisan beku.

Di peringkat pertama, pemeriksaan makroskopi sampel tisu yang diterima akan dibuat oleh pegawai perubatan patologi dimana penelitian dan persampelan akan dijalankan.

Seterusnya sampel yang diambil akan diproses di dalam alat pemperosesan tisu bagi mengeraskan tisu tersebut dan mudah untuk dihiris kelak.

Di peringkat ini sampel tisu yang telah diproses akan dibentuk blok paraffin.

Blok paraffin akan dihiris nipis dan helaian reben akan diletakkan diatas slaid kaca.

Slaid ini seterusnya akan melalui proses pencelupan H&E bagi membolehkan perbezaan antara sel dapat dilihat semasa pemeriksaan mikroskopi.

Pakar Patologi Anatomik akan melakukkan pemeriksaan mikroskopi dan menyediakan laporan terhadap sampel yang diterima. Ujian pencelupan khas dan pencelupan immunohistokimia akan di pohon oleh pakar patologi jika perlu untuk pengdiagnosaan penyakit.

Ujian hirisan beku pula melibatkan prosedur makmal untuk menghasilkan analisis mikroskopik segera yang membantu pakar bedah terutamanya dalam kes-kes kanser atau pun kongenital seperti penyakit Hirscsprung.

Spesimen diproses melalui proses ‘cryosection’ untuk pemprosesan segera. Sampel tidak perlu diletakkan didalam larutan fixasi dan perlu dihantar segera kemakmal untuk diproses.

Sitologi

Sub disiplin ini mengkaji morphologi sel dan keadaan sekitarnya. Ia dibahagikan kepada Exfoliative Cytology dan Aspiration Cytology. Ujian yang ditawarkan adalah:-

 • Gynaecological Cytology
  • Conventional PAP smear
  • Liquid Based Cytology
 • Non Gynaecological Cytology
  • Pleural Fluid
  • Peritoneal Fluid
  • Cerebrospinal Fluid (CSF)
  • Urine
  • Sputum
  • Brushing sample
 • Fine Needle Aspiration Cytology (FNAC)
  • Superficial Lesions
  • Deep seated lesions(radiological guided)

Tiada bahan fixasi diperlukan untuk ujian ini, oleh itu sampel perlu dalam masa 4 jam selepas diambil untuk mengurangkan masalah degenerasi sel yang akan menganggu interpretasi ujian.

Sampel yang diambil dari pesakit dipalitkan keatas slaid. Peringkat seterusnya adalah fixasi slaid tersebut iaitu direndam dalam larutan 90% Alkohol atau air dried. Slaid ini kemudian dicelup untuk perwarnaan PAP dan MGG stain.

Selain dari palitan keatas slaid, sampel untuk ujian ini boleh juga diproses untuk menjadi Cell Block di mana prosesnya adalah sama dengan proses ujian HPE. Fungsi cell block adalah membolehkan aakar Patologi anaomik untuk memohon pencelupan selain dari PAP and MGG stains.