Patologi Kimia

Patologi Kimia adalah kajian berkaitan mekanisme biokimia di dalam tubuh badan yang berkaitan dengan sesuatu penyakit, ini dilakukan melalui analisa bendalir badan yang merangkumi darah, air kencing dan cecair cerebrospinal. Kebanyakkan penyakit menyebabkan perubahan kepada komposisi biokimia bendalir badan. Ujian-ujian patologi kimia yang dijalankan adalah bertujuan untuk saringan penyakit, melakukan diagnosa, prognosis dan pengurusan pesakit secara keseluruhannya.

Makmal Patologi Kimia yang menggunakan Total Laboratory Automation dapat mengurangkan penggunaaan tenaga kakitangan.


Semua sampel pesakit yang diterima akan disahkan oleh Juruteknologi Makmal Perubatan (JTMP)yang bertugas.


Sample yang telah dilabel dan dikenalpasti akan diemparkan sebelum dimasukkan ke dalam mesin analisa


Sampel yang telah diemparkan akan dimasukkan ke dalam mesin analisa bagi tujuan analisaan.


Setiap keputusan ujian akan disahkan dan divalidasi oleh JTMP, pegawai sains, pegawai perubatan atau pakar patologi kimia yang bertugas. Ujian-ujian khas akan diberi laporan oleh Pakar Patologi Kimia.

Ujian-ujian Patologi kimia merangkumi :

1. Rutin Biokimia seperti pengukuran elektrolit badan, ujian fungsi hati, ujian fungsi ginjal, ujian lipids dan ujian aras gula dalam darah.

2. Ujian endokrin merangkumi ujian-ujian berkaitan hormon yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit endokrin dan metabolik. Contohnya HbA1c, ujian fungsi tiroid, Prolaktin dan Hormon berkaitan Fertiliti.

3. Ujian Therapeutic Drug Monitoring dan Toksikologi untuk mengetahui dos ubatan yang diberikan adalah pada kadar terapeutik yang sesuai dan tidak pada kadar yang toksik.

4. Penanda Kanser (Tumour markers) adalah ujian-ujian yang dijalankan bagi membantu diagnosa penyakit berkaitan kanser dan digunakan bagi memantau rawatan berkaitan kanser.

5. Inborn Error Metabolism adalah ujian-ujian yang dijalankan bagi mengenalpasti kecacatan metabolik semulajadi.

6. Protein dan proteiomics adalah ujian-ujian yang dijalankan bagi penanda biokimia berkaitan penyakit.


Ujian protein elektroforesis.
Ujian ini adalah bagi mengenalpasti penyakit-penyakit berkaitan kanser sel plasma terutamanya penyakit Multiple Myeloma.
Interpretasi Gel Elektroforesis dilakukan oleh Pakar Patologi Kimia.

Kebanyakkan ujian ini akan dianalisa dengan menggunakan automated analyzers yang menganalisa ratusan dan ribuan ujian setiap hari. Sebelum sesuatu ujian dianalisa, kawalan kualiti akan dijalankan bagi memastikan keputusan yang diperolehi adalah tepat dan jitu.