Pengenalan

Perkhidmatan makmal perubatan di Malaysia bermula seawal hujung abad ke 19 dengan menawarkan ujian-ujian asas. Penubuhan IMR pada tahun 1900, merupakan satu titik permulaan ke arah perkembangan perkhidmatan makmal perubatan di Malaysia. Selepas kemerdekaan, perkhidmatan makmal perubatan mula dikembangkan ke hospital-hospital di Malaysia.Pada tahun 1984, beberapa bahagian makmal perubatan (Forensik, Histopatologi, Patologi kimia, Mikrobiologi dan Makmal Klinikal) disatukan menjadi Jabatan Perkhidmatan Makmal. Pada Tahun 1995, Perkhidmatan Patologi Kebangsaan diwujudkan dalam Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dimana Ketua perkhidmatan yang pertama adalah YBhg. Datuk Dr Mohd Zaini bin Abdul Rahman. Antara tujuan penubuhannya adalah untuk memantap perancangan dan perlaksanaan perkhidmatan Patologi di seluruh negara. Nama Jabatan Perkhidmatan Makmal yang digunapakai di hospital - hospital negeri juga ditukar kepada Jabatan Patologi.

Perkhidmatan Patologi merupakan nadi kepada perkhidmatan kesihatan dan terlibat secara langsung dalam semua aspek penjagaan kesihatan masyarakat tanpa mengira peringkat usia serta tahap penyakit seperti diperingkat penyaringan, pendiagnosaan atau rawatan pesakit. Perancangan yang teliti amat diperlukan bagi memastikan mutu perkhidmatan adalah setaraf di seluruh negara. Bagi melancarkan pentadbiran perkhidmatan ini, seorang penyelaras dilantik sebagai Ketua Patologi Negeri yang bertanggungjawab untuk menyelaras dan memantau program patologi di peringkat negeri.Terdapat 4 disiplin utama dalam perkhidmatan patologi iaitu Patologi Kimia, Patologi Anatomik, Mikrobiologi dan Hematologi dan setiap disiplin diketuai oleh seorang pakar Patologi sebagai penyelaras dan perancang aktiviti termasuk subkepakaran dan regionalisasi disiplin. Perkhidmatan ini merangkumi pelbagai kategori jawatan yang terdiri daripada pakar patologi, pegawai perubatan, pegawai sains, juruteknologi makmal perubatan dan pembantu perawatan kesihatan yang bekerja sebagai satu pasukan dalam memberi perkhidmatan yang terbaik, berkualiti dan cemerlang.

Pelbagai ujian makmal yang boleh didapati di semua hospital KKM dan juga klinik kesihatan tertentu. Jenis ujian makmal yang terdapat di makmal-makmal ini bergantung kepada tahap perkhidmatan kesihatan yang ada disitu dan juga tahap kompleksiti ujian tersebut. Ujian-ujian yang lebih komplek akan dijalankan dibeberapa makmal di hospital KKM dan juga di Institute Medical Research (IMR), Pusat Darah Negara dan Makmal Kesihatan Awam.