Program Kualiti

Bahagian ini memberi informasi korporat tentang perkhidmatan patologi secara menyeluruh.

Perkhidmatan Patologi komited di dalam memastikan perkhidmatan yang ditawarkan adalah berkualiti dan efisien dengan mendapatkan pengiktirafan:

Selain daripada itu perkhidmatan ini juga menekan pemantauan prestasi dan pencapaian melalui Program National Indicator Approach (NIA), Key Perfomance Index (KPI) Jabatan Patologi, Malaysian Patient Safety Indicators.Perkhidmatan ini juga telah menerbitkan beberapa buku garispanduan unutk membantu para perawat dalam memberi rawatan terbaik kepada pesakit.